КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ


Факультет військової підготовки імені Верховної Ради України Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (далі Факультет) як військовий навчальний підрозділ вищого навчального закладу є структурним підрозділом Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» та з питань організації повсякденної діяльності військ підпорядковується командувачу Сухопутних військ Збройних Сил України. Підготовка курсантів на факультеті здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», «Інструкції про організацію освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Збройних Сил України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України», інших керівних документів Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України, освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм підготовки військових фахівців з залученням науково-педагогічних працівників 20 кафедр Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Рішенням Державної акредитаційної комісії України факультет акредитований за статусом вищого закладу освіти ІІ і ІІІ рівня. читати далі...
ДО ФАКУЛЬТЕТУ НА ПЕРШИЙ КУРС ПРИЙМАЮТЬСЯ:
  • цивільна молодь віком від 17 до 21 року;
  • військовослужбовці та військовозобов’язані, які не мають військових звань офіцерського складу.
Випускникам факультету відповідно до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10.12.08 № 1153/2008, присвоюється військове звання «лейтенант» та видається диплом Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» державного зразка. Приваблюючі переваги:
  •  навчання на факультеті є безоплатним;
  •  повне державне забезпечення;
  •  гарантоване дотримання соціальних і матеріально-побутових умов під час навчання;
  •  після навчання випускники гарантовано забезпечуються робочими місцями, службовим житлом, мають відповідні соціальні пільги. читати далі...


ОСТАННІ НОВИНИ


ДАЛІ (243)