Про факультет

  Факультет військової підготовки імені Верховної Ради України Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (далі Факультет) як військовий навчальний підрозділ вищого навчального закладу є структурним підрозділом Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» та з питань організації повсякденної діяльності військ підпорядковується командувачу Сухопутних військ Збройних Сил України.

Рік заснування: 1944. Форма власності – державна.

До факультету на перший курс приймаються:

–   цивільна молодь віком від 17 до 21 року;
–   військовослужбовці та військовозобов’язані, які не мають військових звань офіцерського складу.

 

 Випускникам факультету відповідно до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10.12.08 № 1153/2008, присвоюється військове звання «лейтенант» та видається диплом Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» державного зразка.

 

 Підготовка курсантів на факультеті здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», «Інструкції про організацію освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Збройних Сил України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України», інших керівних документів Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України, освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм підготовки військових фахівців з залученням науково-педагогічних працівників 20 кафедр Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

 

 Рішенням Державної акредитаційної комісії України факультет акредитований за статусом вищого закладу освіти ІІ і ІІІ рівня.

 Відповідно до ліцензії факультет здійснює:

 Підготовку офіцерів тактичної ланки для Збройних Сил України та інших військових формувань України за освітнім ступенем «магістр» з терміном навчання 5 років на базі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання за спеціальностями:

–   254 “Забезпечення військ (сил)”;
–   255 “Озброєння та військова техніка”.

 Перепідготовка офіцерських кадрів здійснюється на курсах підвищення кваліфікації.

 Підготовка студентів вищих навчальних закладів м. Харкова за програмами офіцерів запасу, з терміном навчання 2 роки, здійснює кафедра військової підготовки офіцерів запасу.

 До складу факультету входять:

управління факультету (командування, відділення та служби);
навчальні курси: напрям підготовки «Озброєння та військова техніка», напрям підготовки «Хімія»;

кафедри:

–   кафедра бронетанкового озброєння та військової техніки;
–   кафедра хімії та бойових токсичних хімічних речовин;
–   кафедра радіаційного, хімічного, біологічного захисту;
–   кафедра фізичного виховання спеціальної фізичної підготовки і спорту;
–   кафедра тактико-спеціальних дисциплін;

–   кафедра загальновійськових дисциплін;
–   кафедра військової підготовки офіцерів запасу.

 

науково-дослідні лабораторії:

–       НДЛ (бронетанкового озброєння та військової техніки);
–       НДЛ (озброєння радіаційного, хімічного, біологічного захисту);
–       НДЛ (бойового застосування підрозділів технічного забезпечення та радіаційного, хімічного, біологічного захисту).

 

курси перепідготовки та підвищення кваліфікації;
підрозділи забезпечення навчального процесу.

 

 Науково-педагогічні працівники факультету мають досвід підготовки військових фахівців (курсантів та офіцерів) для іноземних держав. В різні роки на факультеті навчалися військовослужбовці Пакистану, Китаю, В’єтнаму тощо.

 З наукової та науково-технічної діяльності факультет входить до системи воєнно-наукових досліджень Сухопутних військ Збройних Сил України.

 Спільна праця з підприємствами військово-промислового комплексу України надає змогу факультету вирішувати завдання в інтересах Сухопутних військ та підрозділів військ РХБ захисту Збройних Сил України. На сьогодні науковий потенціал факультету складає 21 особу, які мають науковий ступінь, 15 з них, мають вчені звання.

 

 Важливим елементом підготовки майбутніх офіцерів є виховна робота. Вона проводиться у відповідності з вимогами чинного військового та державного законодавства, на підставі наказів Міністра оборони України, концепції гуманітарного і соціального розвитку у Збройних Силах України.

 Для підвищення її ефективності активно використовуються різноманітні форми та методи роботи із застосуванням наукового, інтелектуального, творчого та духовного потенціалу м. Харкова й особливо Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». На факультеті постійно проводяться організаційно-виховні заходи, присвячені державним та історичним святам українського народу – Дню Конституції, Дню Незалежності, дню народження Т.Г. Шевченко та інших видатних діячів України.

 

 Велика увага на факультеті приділяється фізичному вихованню особового складу. Це підтверджується значними досягненнями військовослужбовців факультету на різноманітних змаганнях. Збірна команда факультету з багатоборства військово-спортивного комплексу є дворазовим чемпіоном Збройних Сил України (у 2005 та 2006 роках). Збірні команди факультету приймають активну участь у Спартакіаді Збройних Сил України серед військових навчальних закладів, змаганнях на першість ВНЗ м. Харкова, змаганнях Спартакіади Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

 

COMMENTS